Čimelice

Zajímavosti

Zajímavé či neobvyklé informace o Čimelicích.

Václav Havel v Čimelicích

Jak je známo, 12. května 1945 byla v Čimelicích podepsána poslední bezpodmínečná kapitulace německých vojsk v Evropě. Při příležitosti 50. výročí této události zde odhalil pomník tehdejší prezident Václav Havel.

V roce 1995 mi bylo 10 let a už tehdy jsem vnímal, že je to pro Čimelice vyjímečná událost. Pamatuji si, že pršelo a pan prezident měl velký deštník. Po samotném odkrytí pomníku obcházel naše občany, kteří se přišli podívat a podával jim ruku. Utkvělo mi v paměti, když na to jedna starší paní reagovala slovy, že už si nikdy nebude mít ruku. K události přikládám i naší rodinnou fotografii. Další fotografie naleznete v galerii Píseckého deníku (snímky č. 2, 3 a 5).

Václav Havel v Čimelicích

Čimelická ulice v Praze a Příbrami

Ve dvou městech se můžou pochlubit, že mají ulice pojmenované po naší obci. Snažil jsem se zjistit, jestli to má nějakou historickou nebo zajímavou spojitost a níže najdete zkrácené odpovědi zástupců obou měst (Ing. Hana Englová - ÚMČ Praha 4, Mgr. Ivana Novotná-Kuzmová, Dis - MÚ Příbram).

Praha - Ulice Čimelická je v k.ú. Lhotka na městské části Praha 4 a skutečně je pojmenována podle vsi Čimelice severně od Písku. Název této ulice je od roku 1988 a dle sdělení MHMP byl tento název vybrán místopisnou komisí zcela náhodně podle českých vesnic jako řada ulic na tomto sídlišti.

Příbram - V minulosti se nově vzniklé ulice v této lokalitě pojmenovávaly podle místního určení, a z tohoto důvodu se takto dále pokračovalo (v lokalitě se nachází také ulice Strakonická, Táborská, Písecká apod.). Návrh na pojmenování ulice vzešel ze strany Osadního výboru Zdaboř – požadavek na navržení názvů v zástavbě mezi Zdabořskou ulicí a statkem Holých byl, mimo jiné, zdůvodněn také zápisem adres do osobních dokladů nových obyvatel. Osadní výbor Zdaboř nedoporučil používat v této lokalitě názvy ulic dle obcí z bezprostředního okolí města, např. Narysovská, Pecovská (z důvodu možného budoucího opětovného připojení těchto obcí k městu Příbram). Pojmenování těchto ulic bylo schváleno Zastupitelstvem města Příbram dne 28. 2. 2011.

Ulice Čimelická v Praze 4

Planetka Čimelice

Čimelice není jen název naší obce, ale i malé planetky, která obíhá kolem Slunce. Planetka, s původním názvem 2005 CH37, byla objevena hvězdárnou na Kleti u Českých Budějovic už 6. 2. 2005 teleskopem KLENOT, ale jméno Čimelice dostala až v roce 2013. Takovou dobu totiž trvalo, než od dne jejího objevu měla spolehlivě určenou dráhu kolem Slunce. Jméno planetce navrhla ředitelka hvězdárny na Kleti ing. Jana Tichá, která se pojmenováním planetek snaží připomenout jihočeskou historii a jména pro planetky vybírají z jihočeského místopisu.

Planetka Čimelice dostala pořadové číslo 215841 v celosvětovém katalogu spravovaném Mezinárodní astronomickou unií. Popis názvu planetky (v překladu) je zde zaznamenán jako: "Čimelice je jihočeská obec na cestě mezi Pískem a Prahou. První písemné zmínky o ní pocházejí z roku 1445. Důležitá období rozvoje nastala během panství rodu Bissingenů, Vratislavů a Schwarzenbergů. Obec je známa díky baroknímu zámku, kostelu a sochám". Kolem Slunce oběhne jednou za 3,55 roku a její rozměr se odhaduje na 2 km.

Vítání občánků v Čimelicích

Noví občánci obce Čimelice, kteří se zúčastní slavnostního vítání v budově obecního úřadu a trvalý pobyt u nich bude trvat minimálně 1 rok (není myšleno 1 rok před vítáním), dostanou finanční dar ve výši 5 000 Kč. O výši finančního daru rozhodlo jednohlasně zastupitelstvo obce usnesením č. 195/2018.

V období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 navíc dostane každé takové dítě ještě dalších 5000 Kč a to díky zapojení obce do dotačního programu Jihočeského kraje. Celkem tak rodiče dítěte dostanou 10 000 Kč, a to určitě není zanedbatelná částka. O dotačním programu se psalo například na stránkách Jižní Čechy TEĎ.

Čimelický zpravodaj

Po pár prvotních pokusech začal od roku 2007 vycházet Čimelický zpravodaj, a tak se občané konečně dočkali přísunu informací až domů. Tento zpravodaj je distribuován zdarma jednou za dva měsíce. První číslo mělo vyjít v nákladu 400 ks, ale nakonec se dotisklo dalších 150 výtisků. Od druhého čísla již v nákladu 550 ks vychází pravidelně. Od roku 2018 v nové grafické podobě - částečně barevně a v nákladu 650 ks. V současné době vychází už dokonce v nákladu 750 ks.
Kontaktní e-mail: zpravodaj.cimelice@email.cz.

Obyvatelé

Údaje k 31. 12. 2010: V Čimelicích žije 996 obyvatel, z toho je 503 můžu a 493 žen. 168 obyvatel je starších 65 let (74 mužů, 94 žen). V roce 2010 zemřelo 13 lidí a narodilo se 7 nových občánků. V roce 2010 byla míra registrované nezaměstnanosti 9,02 %, počet podnikatelských subjektů byl 268.

Údaje k 1. 1. 2014: V Čimelicích žije 978 obyvatel (893 Čimelice, 85 Krsice). Dětí do 15 let je 120, občanů starších 60 let je 286 (z toho nad 80 let 36 obyvatel). Během roku 2013 se do obce přihlásilo 13 občanů, naopak 11 se jich odhlásilo. Narodilo se 5 dětí, 11 občanů zemřelo. Uzavřeno bylo 5 sňatků, 1 církevní. 2 nejstarším občankám bylo v prosinci 2013 uctyhodných 92 let.

Údaje k 1. 1. 2017: V Čimelicích žije 965 obyvatel (881 Čimelice, 84 Krsice), v roce 2016 to bylo 957 obyvatel. Dětí do 15 let je 111, občanů starších 60 let je 306 (z toho nad 80 let 40 obyvatel). Během roku 2016 se k trvalému pobytu přihlásilo 33 obyvatel, naopak 25 se jich odhlásilo. Narodilo se 10 dětí a 10 občanů zemřelo. Uzavřeno bylo 9 sňatků. Nejstarší občance Čimelic je 95 let.

Údaje k 1. 1. 2019: V Čimelicích žije 964 obyvatel (876 Čimelice, 88 Krsice). Dětí do 18 let je 137, občanů starších 60 let je 308 (z toho nad 80 let 25 obyvatel). V roce 2018 se narodilo 9 dětí a 11 občanů zemřelo. Nejstarší občance Čimelic je 93 let.

Údaje k 1. 1. 2020: V Čimelicích žije 967 obyvatel (874 Čimelice, 93 Krsice). Pro rok 2020 budou mít Čimelice 307 seniorů od 60 let výše (z toho nad 80 let 12 obyvatel). V roce 2019 se narodilo 7 dětí a 12 občanů zemřelo. Nejstarší občance Čimelic je 94 let. Uskutečnilo se 8 svatebních obřadů.

Údaje k 1. 1. 2021: V Čimelicích žije 971 obyvatel, o 4 více než loni.

Údaje k 1. 1. 2022: V Čimelicích žije 985 obyvatel, o 14 více než loni. V roce 2022 se narodilo 10 dětí a 14 občanů zemřelo.

Údaje k 1. 1. 2023: V Čimelicích žije 989 obyvatel, o 4 více než loni. Nejstarší občance Čimelice je 97 let. Přes 300 občanů je starších 60 let a z toho je v kategorii nad 80 let 60 z nich (např. v roce 2020 to bylo pouze 12 obyvatel).

Čimelice a Česká kniha rekordů

Od doby vzniku těchto stránek byly Čimelice zapsány do České knihy rekordů celkem dvakrát (alespoň co je mi známo). A to:

Dort jako maketa vesnice: Martin Jonák vytvořil podle námětu Jaroslava Veselého obří dort o rozměrech 201 x 360 x 6 cm, který znázorňuje letecký pohled na obec Čimelice včetně luk, rybníků, remízků, stromů, polí, osobních i nákladních automobilů, vlaku a závor. Jeho součástí bylo i 225 trojrozměrných realitě odpovídajících marcipánových staveb – zmenšenin domů včetně čimelického zámku, chat a zahradních domků, kravínů, skleníků, kapličky, božích muk a pohostinství. Dort byl sestaven ze 30 piškotových dílů promazaných krémem, rybízovou marmeládou a nakonec prolitých rumem a k jeho výrobě bylo využito 32 kg másla, 32 kg cukru, 34 kg polohrubé mouky, 8,5 kg sušeného mléka, 18 kg rybízové marmelády, 900 vajec, 9 l rumu a 26 l pudinku. Dort byl vyroben při příležitosti konání čtyřicátého výročí složení maturitní zkoušky studentů Střední průmyslové školy filmové Čimelice dne 16. června 2007.

Maketa Čimelic jako dort Maketa Čimelic jako dort Maketa Čimelic jako dort Maketa Čimelic jako dort Všechny fotografie dortu najdete ve fotogalerii.

Nejdelší autodráha sestavená ze sériově vyráběných dílů: SDH Čimelice sestavil ze sériově vyráběných dílů ITES/GONIO a FARO nejdelší funkční autodráhu o délce 458,7 m. Na její stavbu bylo použito celkem 1 868 dílů, z toho 448 levých a 440 pravých zatáček. Autodráhu skládalo 7 členů SDH Čimelice celkem 9 dní a při stavbě odpracovali přibližně 155 hodin. Rekord byl do České databanky rekordů Agentury Dobrý den zaregistrován dne 20. srpna 2011 v Čimelicích. Rekord byl bohužel v roce 2014 překonán v obci Bludov na Šumpersku (704 metrů). Čimeličtí se nyní snaží získat rekord zpět - Hasiči chtějí překonat rekord z Bludova. AKTUALIZOVÁNO: Hasičům se to nakonec povedlo a rekord v nejdelší autodráze tak patří díky nim opět Čimelicím.

Nejdelší autodráha v Čimelicích Nejdelší autodráha v Čimelicích Nejdelší autodráha v Čimelicích
Odkaz na reportáž televize RTA (pozn. 2013 bohužel již nefunkční).

Obecní knihovna

V roce 2020 se přesunula obecní knihovna Čimelice z obecního úřadu do domu služeb na náměstí. Otevřeno je každou středu od 08:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod. Poplatek pro čtenáře činí smybolických 20 Kč za rok u dospělého a 10 Kč pro dítě, taktéž za rok. Dle mých informací se v posledních letech podařilo knižní obsah v knihovně aktualizovat a určitě tedy stojí za to se do obecní knihovny zajít podívat.

Internet

Od konce roku 2006 bylo k dispozici bezdrátové připojení k internetu od dnes už nefungující společnosti Hotnet z Písku. V současné době nabízí internet v obci už více poskytovatelů a není problém, aby si zde prakticky každý obyvatel naše takové připojení, které mu bude nejlépe vyhovovat. Čimelice jsou bezproblémově pokryty i vysokorychlostním mobilním internetem.

Internet zdarma pro veřejnost - K dispozici v obecní knihovně, která se nachází v domě služeb na náměstí v Čimelicích. Přístupný je každou středu od 8:00 do 11:00 a 13:00 až 17:00 (Údaj z roku 2020).

Telefonní budka

Už ani v Čimelicích není dnes k dispozice dříve tolik využivaná veřejná telefonní budka. Jako malý si pamatuji, že se na telefonování z nich, zvlášť večer, stávali i dlouhé fronty fronty. V dřívější době se nacházely u domu služeb (na náměstí), u zdravotního střediska a u budovy České pošty.

Území

Naše obec je součástí katastrálního území Čimelice, které má výměru 1 029 ha v nadmořské výšce 300 až 400 m (přesný údaj mi není znám). Součástí Čimelic je i nedaleká obec Krsice. V zeměpisných souřadnicích se obec Čimelice nachází na 49° 27' 56" severní šířky a 14° 4' 9" východní délky.

Čimelice a 2. světová válka

Víte, že v Čimelicích trvala druhá světová válka vůbec nejdéle v Evropě? Článek o této zajímavosti vyšel v MF Dnes 8. května 2008 a vy si ho můžete přečíst na jejich serveru. V pořadu České televize Historie.cs: Kolik konců měla válka? z 8. května 2012 najdete také krátkou zmínku a pár fotografií o konci války v Čimelicích.

Sluneční hodiny

V Čimelicích se nacházejí celkem troje sluneční hodiny. Sluneční hodiny již od dávných věků tiše odměřují čas, podle toho, jak na ně svítí Slunce. Přestože jej mohou měřit docela přesně a v minulém století se podle nich i seřizovaly hodiny na železnicích či střelbou z děla oznamovalo poledne, jejich čas nespěchá.

První hodiny se nacházejí cestou z náměstí na jednom z domů pod kostelem. Jsou ve velmi dobrém stavu a patří mezi svislý typ hodin. Typ ukazatele mají šikmý (polos) a rozsah mají IX XII V. Zvláštním znamením je latinský nápis HORA RUIT. Výška nad zemí je dle mého odhadu asi tři metry.

Sluneční hodiny

Druhé hodiny se nacházají na budově před zámkem (bývalá tvrz) ve výšce asi sedm metrů. Jsou opět svislého typu a typ ukazatele je šikmý s nodem. Azminut stěny je -54°. Hodiny jsou bez jakéhokoliv zvláštního znamení a v současnosti z nich zbyl bohužel jen ukazatel.

Sluneční hodinySluneční hodiny

Třetí hodiny jsou jen "přes roh" od druhých hodin. Azimut stěny je 36° a i ony jsou svislého typu. Vyskytují se trochu níže než druhé sluneční hodiny, tipuji nějakých pět metrů. Za to jsou největší ze slunečních hodin v Čimelicích, jejich rozměr dosahuje tří metrů. Typ ukazatele je šikmý s nodem a rozsah X XII VIII. Jejich stav je velmi dobrý.

Sluneční hodinySluneční hodiny

Nejdůležitější na webu

srpen 2023 - pozvánka na Výstava květin, vstupné a otevírácí doba.

srpen 2023 - nové odkazy na články na hlavní stránce

červenec 2023 - nové odkazy na články na fotbalu

březen 2023 - nové odkazy na články v Dopravě

Oznámení

44. ročník Mikulášského běhu Čimelice se bude konat dne 2. 12. 2023. Více informací v sekci Sport

Výstava květin 2023

Je potvrzeno, že se po dlouhé přestávce opět uskuteční oblíbená Výstava květin v Čimelicích. Už teď si naplánujte volno na 24. až 27. srpna 2023.

Copyright 2007 - 2023 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Petr Vladyka | W3C HTML 4.1 & CSS 2.1 validní