Čimelice

Čimelická nástěnka

Zde najdete více či méně důležitá kulturní, sportovní i informační oznámení a nabídky. Upozornit mě můžete na nějakou událost i vy - je to samozřejmě zdarma. Pro přidání použijte odkaz níže.

Přidat vlastní údalost/upozornění

Odstávky elektrického proudu

Odstávka dne 25. 7. 2019 od 8:00 hod. do 16:00 hod. Vypnutí se týká části obce Čimelice - od č.p.285 - k č.p.235 + č.p.266 a 234, dále pak celá ulice od č.p.262 (po obou stranách až k č.p.350 u železniční trati), dále ulice od č.p.252 a č.p.299 až k č.p.176 a č.p.259 (u železniční tratě) + č.p.148, 256 a č.p.207.

Odstávka dne 19. 8. 2019 od 8:00 hod. do 16:00 hod. Vypnutí se týká bytového domu č.p.243 pod mateřskou školkou.

Poplatek za odpad 2019

Zastupitelstvo obce Čimelice schválilo na rok 2019 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 2018. Poplatek činní 950 Kč na poplatníka a poplatníkům s trvalým pobytem bude odečtena úleva dle platné Obecně závazné vyhlášky.

Poplatek za podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce Čimelice schválilo zpoplatnění za podávání informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Výše poplatku činí 200 Kč za každých započatých 30 min. úředníka, který bude informaci zpracovávat. Minimální poplatek za informaci ale činí 300 Kč. Platnost od 1. 1. 2019.

Svoz domovního odpadu

Letní svoz začíná v 15. týdnu. Od 10. dubna 2019 se bude odpad vyvážet každý lichý týden ve středu.

Odstranění bodavého hmyzu

SDH zajišťuje pro občany Čimelic a Krsic likvidaci hnízd bodavého hmyzu jako jsou sršni, vosy a včely v okolí obytných domů a rekreačních zařízení zdarma. Nahlásit likvidaci je možno u p. Králíčka na tel.: 728 044 747.

Nejdůležitější na webu

srpen 2019 - nové odkazy na články na hlavní stránce

srpen 2019 - nové informace na Nástěnce

srpen 2019 - informace výstavě květin 2019

Oznámení

Tradiční výstava květin Čimelice 2019 se uskuteční ve dnech 22. až 25. srpna 2019.

Oznámení

41. ročník závodu Mikulášský běh Čimelice 2019 se uskuteční v sobotu 7. prosince 2019.

Copyright 2007 - 2008 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Petr Vladyka | W3C HTML 4.1 & CSS 2.1 validní