Čimelice

Čimelická nástěnka

Zde najdete více či méně důležitá kulturní, sportovní i informační oznámení a nabídky. Upozornit mě můžete na nějakou událost i vy - je to samozřejmě zdarma. Pro přidání použijte odkaz níže.

Přidat vlastní údalost/upozornění

aj-seznam-slovnik-300-x-300-.jpg

Pozvánka na Maškarní dětský rej

V sobotu 4. března 2023 od 15:00 hodin se v restauraci Na Hvížďalce koná maškarní dětský rej. Programem plným her, zábavy a tanečků provede tradičně p. Justych. Nezapomeňte masky s sebou, akci pořádá Obecní úřad Čimelice.

Badmintonový turnaj Čimelice

V sobotu 4. března 2023 od 9:00 hodin se ve sportovní hale v Čimelicích koná Badmintonový turnaj ve dvouhrách. Akci pořádá badmintonový kroužek pod ZŠ Čimelice.

Zápis do 1. třídy ŽŠ Čimelice 2023/24

Zápis do 1. třídy ZŠ a MŠ Čimelice se koná ve středu 12. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 14:00 do 18:00 hodin v místnosti 1. třídy. K zápisu se dostaví všechny děti se svými rodiči, které do 31. srpna 2023 dovrší šestý rok věku (a děti s odkladem z loňského roku). S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad zdravotní pojišťovny dítěte. U všech dětí bude zjišťována školní zralost.

Zápis dětí do MŠ Čimelice 2023/24 a Den otevřených dveří

Ve dnech 2. a 3. května 2023 se v Mateřské škole v Čimelicích uskuteční Den otevřených dveří a zápis dětí. V rámci dne otevřených dveří bude možné po celý den navštívit Mateřskou školu a prohlídnout si tak její prostory a vybavení. Zároveň lze přihlásit dítě do mateřské školy na školní rok 2023/24. Formulář k zápisu je možné vyzvednout v budově Mateřské školy.

Vodné v obci pro rok 2022

Zastupitelstvo obce Čimelice schválilo cenu vodného na rok 2022 ve výši 54,86 Kč bez DPH za 1 m3, jedná se o meziroční zvýšení o 0,76 Kč.

Svoz domovního odpadu

Letní svoz začíná 9. 11. 2022. To znamená, že se odpad bude vyvážet každý týden ve středu.

Výběr ze zastupitelstava obce 2022

Na únorovém zasedání zastupitelstva obce se hlasovalo, mimo jiné, o přidělení podpory pro sportovní kluby a kroužky. Podpora ze strany obce pro tyto aktivity je její nenahraditelnou a důležitou součástí, díky které mohou tyto kroužky a kluby vůbec existovat. Určitě se sluší zastupitelstvu obce poděkovat. Mimochodem obec Čimelice i např. pronajímá sportovní halu a okolí pro potřeby konání Mikulášského běhu zdarma (za podmínky že vše bude zas předáno v původním stavu). Važme si podpory sportu naší obcí.

A kolik kdo dostal přidělěno? Účelovou neinvestiční dotaci z ropočtu obce pro rok 2022 dostal fotbalový klub SK Siko Čimelice ve výši 155 000 Kč (na provoz) a 10 000 Kč (na mládež). Atletic Club Čimelice včetně AC Judo dostal 35 000 Kč, oddíl Skautů 12 000 Kč, Sbory dobrovolných hasičů Čimelice a Krsice shodně po 15 000 Kč a organizace ČRS 12 000 Kč.

Dále bylo darem na činnost organizací a spolků z rozpočtu obce pro rok 2022 přiděleno kroužkům badmintonu, atletiky, florbalu a fotbalu shodně každému 5 000 Kč. Dar byl schválen i dalším organizacím (např. Český svaz včelařů apod.).

Podpora pro narozené děti v Čimelicích

Děti, které se narodí v Čimelicích v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024, mají zde trvalý pobyt a zúčastní se vítání občánků na Obecním úřadě získají finanční podporu 5000 Kč od obce a dalších 5000 Kč od Jihočeského kraje (v rámci dotačního programu).

Odstávky elektrického proudu

Plánované odstávky je možné vyhledat na stránkách distributora EG.D, a.s., člena skupiny E.ON v Česku.

Pokud chcete být informováni prostřednictvím sms o všech plánovaných odstávkách, poruchách, ale i servisních pracích nebo se např. podívat na data z měření, využíjte registrace na portálu Distribuce24, který provozuje EG.D, a.s.

Poruchy a havárie vodovodu

Kontakty na osoby zodpovědné za provoz vodovodů a kanalizací najdete na stránkách společnosti ČEVAK a.s. (přímý odkaz pro Čimelice). V sekci pro Čimelice můžete vyhledávat informace o haváriích, aktuálních i plánovaných odstávkách, ale např. i tvrdost vody. Havárii zde můžete i nahlásit. Samozřejmě zde najdete i přesné kontakty, kam se můžete obrátit.

Poplatek za psa

Obecně závaznou vyhláškou č. 5/2020 o místním poplatků ze psů stanovilo zastupitelstvo obce Čimelice poplatek za jednoho psa (staršího 3 měsíců) na 200 Kč za kalendářní rok, za každého dalšího psa 300 Kč za rok. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí poplatek 100 Kč (150 Kč za každého dalšího psa). Zároveň je ale osvobozena od poplatku, mimo jiné, osoba starší 65 let, žijící v samostatné domácnosti. Poplatek je splatný nejpozději do 28. února příslušného kalendářního roku. Úplné znění vyhlášky (pdf).

Místní poplatek z pobytu

Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2020 o místním poplatku z pobytu stanovilo zastupitelstvo obce Čimelice sazbu 21 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Úplné znění vyhlášky č. 6/2020(pdf). Tuto vyhlášku nahradila v roce 2021 nová, ve které došlo ke skokovému nárůstu poplatku na částku 35 Kč za den. Úplné znění vyhlášky č. 1/2021(pdf)

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 7/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Úplné znění vyhlášky (pdf).

Poplatek za podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce Čimelice schválilo Usnesení č. 191/2019 o zpoplatnění za podávání informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Výše poplatku činí 200 Kč za každých započatých 30 min. úředníka, který bude informaci zpracovávat. Minimální poplatek za informaci ale činí 300 Kč. Platnost od 1. 1. 2020.

Odstranění bodavého hmyzu

SDH zajišťuje pro občany Čimelic a Krsic likvidaci hnízd bodavého hmyzu jako jsou sršni, vosy a včely v okolí obytných domů a rekreačních zařízení zdarma. Nahlásit likvidaci je možno u p. Králíčka na tel.: 728 044 747.

Nejdůležitější na webu

únor 2023 - pozvánka na akce na nástěnce

únor 2023 - nové odkazy na články na hlavní stránce

únor 2023 - nové odkazy na články na fotbalu

Oznámení

44. ročník Mikulášského běhu Čimelice se bude konat dne 2. 12. 2023. Více informací v sekci Sport

Výstava květin 2023

Je potvrzeno, že se po dlouhé přestávce opět uskuteční oblíbená Výstava květin v Čimelicích. Už teď si naplánujte volno na 24. až 27. srpna 2023.

Copyright 2007 - 2008 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Petr Vladyka | W3C HTML 4.1 & CSS 2.1 validní