Čimelice

Doprava v Čimelicích

Čimelice leží přímo na hlavním tahu z Prahy do Písku. Abyste k nám z Prahy dorazili, musíte ujet dobrých 82 km, z Písku ujedete 24 km. Dopravní spojení je díky tomu skvělé. Na druhou stranu je provoz v obci na velmi vysoké úrovni a tedy i nebezpečný. Projet Čimelicemi padesátikilometrovou rychlostí zabere dobré dvě minuty. V klidu se tak bezohlední řidiči naší obcí prohanějí rychlostí o desítky kilometrů větší, zvlášť řidiči kamiónů jsou jak "utržení ze řetězu".

Prakticky každý pátek odpoledne si při snaze přejít přes přechod na hlavní silnici pěkně počkáte. Lidé totiž najíždějí na své víkendové chaty v Jižních Čechách a neustále jich přibývá. To samé se pak opakuje při nedělním odpoledním v opačném směru. To, že vám někdo zastaví a dá přednost na přechodu pro chodce bývalo spíše výjimkou, nyní se to určitě zlepšilo. Již dlouho se řeší obchvat Čimelic (viz níže). Z pohledů lidí a klidu v obci určitě plus. Ovšem z pohledu celých Čimelic se bojím, že to bude mít zásadní dopad na služby a obchody v naší obci, které se u nás bez projíždějích neuživí.

Silnice na jařeSilnice na jařeSilnice v ziměSilnice v zimě

Dálnice D 4

Několik informací o plánované výstavbě dálnice D4 (původně rychlostní silnice R4) okolo Čimelic. Kompletní informace se dají najít na stránkách projektu www.pppd4.cz.

Výstavbou dálnice z Prahy minimálně do křižovatky se silnicí I/20 Nová Hospoda bude zajištěno kvalitní dopravního spojení mezi Prahou a významnými jihočeskými městy (Strakonice, po I/20 Písek a České Budějovice). Umožní se tím také oddělení dálkové a místní obslužné dopravy. Stávající dvoupruhová silnice I/4 prochází v současném stavu obydlenou zástavbou obce Čimelice a jejich části Krsice. Zvýšený provoz má za následek zhoršené životní podmínky pro místní obyvatele a omezení plynulosti jízdy pro řidiče. Průměrná denní intenzita provozu na tomto důležitém silničním tahu přitom přesahuje hranici 11 tisíc vozidel, z nichž značnou část tvoří kamionová doprava. Na trase dochází k častým dopravním nehodám, mj. i v důsledku stávajícího nevyhovujícího úrovňového křížení s ostatními pozemními komunikacemi v nepřehledných úsecích, respektive také vlastní nevhodnou stavební úpravou těchto křížení. Výstavba předmětného úseku D4 tak zásadně přispěje ke zvýšení bezpečnosti.

Nejnovější články o průběhu výstavby R4:

Lety – Čimelice

Zahájení stavy: 2021; Uvedení do provozu: 2024; Předpokládaná cena: 824 932 000 Kč (bez DPH); Mostní objekty: na dálnici 1, propustky 2, Úpravy ostatních komunikací: 12 (celková délka 4739 m)

Délka navrhovaného úseku dálnice je 2590 metrů. Stavba na začátku úpravy navazuje na předcházející stavbu dálnice D4 v úseku Milín – Lety. Navržená dálnice je vedena v trase stávající silnice I/4 (na začátku úpravy) a na konci úpravy je v souběhu vpravo se stávající silnicí I/4. Na konci úpravy je niveleta dálnice D4 a stávající niveleta silnice I/4 přibližně na stejné výškové úrovni, s ohledem na možnost zajištění provizorního ukončení stavby a provizorního napojení na stávající silnici. Realizace stavby úseku Lety – Čimelice by se měla časově překrývat se stavbou předcházejícího úseku Milín – Lety, zejména s ohledem na řešení odvodnění v úseku D4 Lety – Čimelice. Trasa je vedena volným, nezastavěným územím jednak na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a dále na ostatní půdě. Samotné umístění trasy dálnice nevyžaduje demolice žádných objektů. Změna zařazení silnice I/4 do kategorie dálnic (přeznačení na D4) po dokončení stavby vyžaduje, aby v celé délce úpravy byla zřízena doprovodná obslužná komunikace, která umožní přímou dopravní obsluhu a připojení sousedních sídelních celků a napojení místních komunikací, jelikož není možné realizovat přímé připojení stávajících komunikací na plánovanou dálnici. Pro tento účel bude zčásti využita stávající silnice I/4, která bude po dokončení stavby přeřazena do kategorie silnic II. třídy, jako silnice č. II/604, a systém místních a účelových komunikací.

Propojení doprovodné komunikace (II/604) a ostatních komunikací s novou dálnicí bude zajištěno pomocí mimoúrovňové křižovatky (MÚK) v návaznosti na křížení se stávající silnicí I/19. Součástí stavby jsou rovněž přeložky (výstavba) dvou místních komunikací, které jsou navrženy jako náhrada za zrušené stávající připojení na silnici I/4. Tyto místní komunikace zajistí obsluhu čerpací stanice a areálu Jatka Lety. Vystavěna bude také účelová komunikace k rozvodně Lety a přeložka jedné polní cesty v souběhu po pravé straně s hlavní trasou.

Čimelice – Mirotice

Zahájení stavy: 2021; Uvedení do provozu: 2025; Předpokládaná cena: 2 457 154 000 Kč (bez DPH); Mostní objekty: na dálnici 8, nad dálnicí 1, celková délka mostů 826 m; Opěrné zdi: 2; Úpravy ostatních komunikací: 12 (celková délka 4863 m)

Délka navrhovaného úseku dálnice je 8460 metrů. Stavba na začátku úpravy navazuje na předcházející stavbu dálnice D4 v úseku Lety – Čimelice. Navrhovaná dálnice je na začátku úpravy vedena v souběhu vpravo se stávající silnicí I/4, dále se odklání na západ, obchází obce Čimelice a Rakovice, lesní porost vrchu Chlum a na konci úpravy se napojuje levým jízdním pásem ve směru staničení na stávající trasu silnice I/4. V konci úpravy je niveleta navrhované dálnice D4 a stávající niveleta silnice I/4 na stejné výškové úrovni, s ohledem na možnost provizorního ukončení stavby napojením na stávající silnici. Trasa dálnice je vedena volným, nezastavěným územím na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích a na ostatní půdě. Samotné umístění trasy nevyžaduje demolice žádných objektů.

Změna zařazení silnice I/4 do kategorie dálnic (přeznačení na D4) po dokončení stavby vyžaduje, aby v celé délce úpravy byla zřízena doprovodná (obslužná) komunikace, která umožní přímou dopravní obsluhu, připojení sousedních sídelních celků a napojení ostatních silnic a místních komunikací, jelikož není možné realizovat přímé připojení stávajících komunikací na plánovanou dálnici. Pro tento účel bude využita stávající silnice I/4, která bude po dokončení stavby přeřazena do kategorie silnic II. třídy, jako silnice II/604, spolu s přeložkou na konci hlavní trasy. Na tomto úseku dálnice D4 je paralelně připravována realizace oboustranné středně velké odpočívky Krsice.

Obchvat ČimelicObchvat Čimelic

Vlaková doprava

Na Čimelické nádraží se dostanete z křižovatky u České pošty po silnici s kostkami. Vlakové spojení je opět velmi dobré. Hlavní trasa je Protivín - Písek - Čimelice - Březnice - Příbram - Zdice. Čimelické nádraží má zajímavou historii hlavně co se druhé světové války týká. Dopravní spojení hledejte na www.idos.cz.

Od 25. května 2009 již vlakové nádraží v Čimelicích nefunguje a doprava na této trase je tak řízena dálkově z Písku a Březnice. Jízdenky se tak nyní kupují až ve vlaku. Čekárna bývá otevřená.

Vlakové nádraží v ČimelicíchVlakové nádraží v Čimelicích

Zobrazit na Mapy.cz

Autobusová doprava

Zde platí to samé, co píšu výše. V Čimelicích staví prakticky každý autobus jedoucí z Prahy (bohužel RegioJet ne) a tak se do Písku a dalších měst dostanete bez problémů. Stejně tak často jezdí autobusy směr Praha. Zastávky pro oba směry jsou na náměstí hned u hlavní silnice. Další autobusy, jezdící směrem na Orlík a Milevsko, mají zastávku na náměstí u kostela. Pro autobus jedoucí na Orlík je potom zastávka i u vlakového nádraží. Dopravní spojení hledejte opět na www.idos.cz.

Zobrazit na Mapy.cz

Nejdůležitější na webu

srpen 2023 - pozvánka na Výstava květin, vstupné a otevírácí doba.

srpen 2023 - nové odkazy na články na hlavní stránce

červenec 2023 - nové odkazy na články na fotbalu

březen 2023 - nové odkazy na články v Dopravě

Oznámení

44. ročník Mikulášského běhu Čimelice se bude konat dne 2. 12. 2023. Více informací v sekci Sport

Výstava květin 2023

Je potvrzeno, že se po dlouhé přestávce opět uskuteční oblíbená Výstava květin v Čimelicích. Už teď si naplánujte volno na 24. až 27. srpna 2023.

Copyright 2007 - 2023 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Petr Vladyka | W3C HTML 4.1 & CSS 2.1 validní