Čimelice

Z obecní kroniky - únor 2007

Podívejme se do doby vzniku kroniky č. 1, tehdy se nazývala Pamětní kniha. Byla založena obecním zastupitelstvem v r. 1929 a kronikářem byl zvolen p. Stanislav Karas, nar. 35. 1. 1885, od 1. 9. 1922 učitel v Čimelicích. Na první stránce v úvodu popisuje doslovně obec takto: "Čimelice leží v útulné kotlině pod vrchem Chlumem. Státní silnicí, vedoucí od jihu k severu (od hřbitova ke škole) rozděleny jsou na Horní a Dolní Čimelice. K samotám, patřícím k Čimelicům, patřil m. j. i hostinec Hvížďalka, kudy druhdy vedla cesta ku Praze".

Železniční trať Protivín – Zdice byla vystavěna v r. 1875. Vzhledem k již tehdy rozšířenému turistickému ruchu, byla v r. 1926 zřízena autobusová linka Čimelice – Staré Sedlo – Orlík. Na křižovatce k Rakovicům, v dnes opraveném domě, byla tehdy úřadovna Důchodkové kontroly. Od této křižovatky do středu obce je v kronice zmiňována škola, vystavěná v r. 1909, hostinec na Zavadile (kde na zahradě stála v r. 1866 pruská děla vracející se z bitvy u Hradce Králové) a především v sousedství rodný domek filozofa a spisovatele Dr. Josefa Disticha.

Takzvané Dolní Čimelice popisuje kronikář jako řadu hospodářských stavení, střídajících se s domky řemeslníků. V posledním domě vlevo před železničním viaduktem bydlel starosta obce Jan Trčka, inspektor Českých drah v.v. Hned pod kostelem, za dřevěným mostem přes potok, byl obecní chudobinec a již tehdy ve špatném stavu hasičská kolna.

Kronika se samozřejmě podrobně všímá všech ostatních významných památek v obci. Jejich historií a popisu se bude zabývat jiná zpráva.

V úvodním pohledu na obec se kronikář zabývá také podrobně stromovými alejemi. Těch bylo v obci a okolí několik a spolu s ostatní zelení si obec vysloužila označení "vesnice stromů a zahrad". Citát z kroniky: "Zachovejme potomkům krásu naší obce, neničme stromů, nejpřednější její ozdoby", starý bezmála 80 let, je v této době víc než živý.

Dnes se píše kronika č. 4. I kronikářů se vystřídalo několik. V dalších vydáních Zpravodaje se budeme věnovat společensko-politickým událostem, které kronikáři zaznamenali.

Miloslav Pešek, kronikář

Nejdůležitější na webu

červen 2020 - funkcionářská změna ve fotbalovém klubu

červen 2020 - nová sekce Osobnosti

červen 2020 - nové odkazy k dostavbě dálnice D4

červen 2020 - nové odkazy na články na hlavní stránce

červen 2020 - nové informace na Nástěnce

Oznámení

Od 18. 5. 2020 se opět otevírá Mateřská škola Čimelice, do odvolání. Více informací na oficiálních stránkách ZŠ a MŠ Čimelice.

Zámecká zahrada

Jelikož mnozí z Vás hledáte informace o zahradnictví Zámecká zahrada, zejména otevírací dobu, naleznete jí v této sekci.

Copyright 2007 - 2008 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Petr Vladyka | W3C HTML 4.1 & CSS 2.1 validní