Čimelice

Z obecní kroniky - duben 2007

Píše se rok 1929. Obec Čimelice příslušela Okresnímu a školskému úřadu v Písku a Soudnímu okresu Mirovice. Dle posledního sčítání lidu z roku 1921 měla obec 795 obyvatel, vesměs české národnosti. Náboženství katolického bylo 751 obyvatel, Československého 30 obyvatel, Izraelitů 4 a bez vyznání 4 obyvatelé.

Obyvatelstvo bylo zaměstnáno především polním hospodářstvím. Dále byly v obci 4 obchody s koloniálním zbožím, 1 obchod se střižním zbožím, 2 obchody s plodinami, 2 pekaři, 1 cukrář, 1 zubní technik, 1 zednický, tesařský a studnářský mistr, 2 koláři, 3 kováři, několik řezníků, krejčích a obuvníků, 1 sedlář, 4 hostinští, 2 prodejny piva v lahvích, jeden drnomistr, lihovar a 2 mlýny.

Z dopravních prostředků převládaly kola, byly tady ale i 2 automobily. Silnice včetně tzv. státní byly prašné a v době sucha zvířený prach obtěžoval obyvatele. Již v této době bylo konstatováno, že by obec potřebovala vodovod a kanalizaci.

Volby v roce 1928 rozdělily obyvatelstvo dle politického zaměření takto:

 • Národní demokracie obdržela 80 hlasů
 • Republik. strana obdržela 88 hlasů
 • Domovináři 48 hlasů
 • Živnostenská strana 50 hlasů
 • Sociálně demokratická strana 73 hlasů
 • Národní socialistická strana 76 hlasů

V obci bylo registrováno 146 popisných čísel domů a nacházely se v ní tyto úřady:

 • Obecní úřad s 11 členy zastupitelstva včetně starosty Jana Trčky
 • Farní úřad s farářem Martinem Žemličkou a administrátorem Václavem Malým
 • Obecní škola s řídícím učitelem Václavem Laitou
 • Lidová škola hospodářská se správcem Václavem Karasem
 • Poštovní úřad, správkyně Matylda Sarauerová
 • Četnická stanice, velitel Antonín Kühnel
 • Důchodková kontrola, správce Hynek Karabec
 • Stanice dráhy, přednosta Jan Rybák

V této době existovali v obci tyto spolky:

 • čtenářsko – ochotnický, předseda Jaroslav Žák
 • spolek dobrovolných hasičů, velitel Josef Jiruš
 • včelařský spolek, předseda Vojtěch Bitzan
 • okrašlovací spolek, předseda Václav Laita
 • tělocvičná jednota §sokol, předseda Jan Trčka
 • osvětový svat, předseda Josef Hrádek
 • družstvo pro rozvod elektrické energie, předs. Vojtěch Bitzan.

Od roku 1923 byla zřízena Veřejná obecní knihovna.

Miloslav Pešek, kronikář

Nejdůležitější na webu

únor 2023 - pozvánka na akce na nástěnce

únor 2023 - nové odkazy na články na hlavní stránce

únor 2023 - nové odkazy na články na fotbalu

Oznámení

44. ročník Mikulášského běhu Čimelice se bude konat dne 2. 12. 2023. Více informací v sekci Sport

Výstava květin 2023

Je potvrzeno, že se po dlouhé přestávce opět uskuteční oblíbená Výstava květin v Čimelicích. Už teď si naplánujte volno na 24. až 27. srpna 2023.

Copyright 2007 - 2008 | Všechna práva vyhrazena
Vytvořil Petr Vladyka | W3C HTML 4.1 & CSS 2.1 validní